1.
van der Heyden U. Review: Hartmut Bartmuß, Bernhard Dernburg. Kolonialpolitiker der Kaiserzeit, (Jüdische Miniaturen, 148), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2014 / Hartmut Bartmuß, Joseph Bendix. Regierungsbaumeister, Ingenieur und Offizier in Deutsch-Südwestafrika, (Jüdische Miniaturen, 168), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2015. JNS [Internet]. 2016Jun.10 [cited 2021Jun.22];190:127-8. Available from: https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/504